<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Digitalisering - hur påverkar de våra marina näringar?

Av Cajsa-Malin Sandblom 13. september 2019

Ny studie publicerad

”Is the coast clear? The role of digitalisation for enabling blue growth in the cross-border region of Svinesund”

«Dette studiet ser på hvilken rolle digitalisering spiller for små og mellomstore bedrifter i den blå bioøkonomien i Svinesundsområdet. Hvordan man arbeider med digitalisering opp mot mikro-, små og mellomstore bedrifter er lite omdiskutert. For bedrifter med et konstant blikk på bunnlinjen er ikke digitalisering nødvendigvis det første man tar tak i. Desto viktigere er det derfor å finne gode mekanismer for å bistå disse bedriftene i å finne gode løsninger for en smartere hverdag, der digitalisering i tillegg gir rom for et større marked. Regionale aktører spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Da må man være var på hvilke forutsetninger bedriftene har og hvilke krav man setter for å kunne delta i digitaliseringsprosesser, og på hvilken måte man driver med oppsøkende arbeid i småbedriftene for å identifisere hvilke behov som finnes.

Studiet ser på både utfordringene og mulighetene for småbedriftene og hvilke muligheter storregionen Svinesund kan ha for blå vekst i fremtiden. Studiet komplementer Randall og Berlinas rapport Governing the digital transition in Nordic regions: The human element (2019) som ble skrevet på vegne av Svinesundskommittén og den nordiske tematiske gruppen for innovative og resiliente regioner 2017-2020, under det Nordiske ministerrådets embetsmannskomité for regional utvikling.»

Les mer ›

Temaer: Digitalisering, Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Marina företag, Bedrifter

Workshop i digitalisering for marine næringer

Av Bjørn Horten 16. januar 2019

Det digitale skiftet skaper utfordringer, men åpner også nye muligheter i alle bransjer! Er du leder av en bedrift (liten eller stor) innenfor marine næringer? Er du nysgjerrig på hvordan ny teknologi kan bidra til å skape mer verdi for din bedrift og kunder?

Les mer ›

Temaer: Digitalisering, Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen