<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Skagerrak: — Vi må kombinere vern og næringsutvikling

Av Bjørn Horten 19. oktober 2022

Fremtiden for Skagerrak og Oslofjorden avhenger av at både vernetiltak og næringsutvikling bygger på riktig kunnskap om hvilke tiltak som faktisk virker. Det mener fylkesråd Johan Edvard Grimstad etter at det nå er etablert et formalisert politisk samarbeid mellom Norge og Sverige gjennom Politisk Forum Skagerrak.

Les mer ›

Temaer: Bærekraftig, Fiske, Oslofjorden, Næringsutvikling

Utgårdskilen: Utfordret fiskerinæring med solide ringvirkninger

Av Bjørn Horten 8. september 2021

Utgårdskilen i Hvaler er en liten næringsklynge i stadig utvikling, med fiskeriutdanning som siste tilskudd. Matressursene i Oslofjorden og Skagerrak gir virksomhetene her grunnlag for en verdiskaping på rundt 300 millioner kroner.

Les mer ›

Temaer: Bærekraftig, Bedrifter, Innovation, Østfoldkysten, Hvaler, Fiske

Den Blåfenade Tonfisken är tillbaka i Skagerrak!

Av Ingela Skärström 24. august 2021

I början av projektet Marint Gränsforum Skagerrak anordnade vi ett seminarium i Sandfjord med fokus på Blåfenad Tonfisk eller Makrellstørje, som länge varit försvunnen från Skagerrak men som hade visat tecken på att komma tillbaka.  

Les mer ›

Temaer: Blåfenad tonfisk, Makrellstørje, Fiske, Märkningsarbete tonfisk, Fiskekvoter

Den Blåfenade tonfisken är tillbaka!

Av Ingela Skärström 29. desember 2020

Foto: Jonas Nordigårds

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Blåfenad tonfisk, Makrellstørje, Fiske, Märkningsarbete tonfisk, Fiskekvoter

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen