<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Den Blåfenade Tonfisken är tillbaka i Skagerrak!

Av Ingela Skärström 24. august 2021

I början av projektet Marint Gränsforum Skagerrak anordnade vi ett seminarium i Sandfjord med fokus på Blåfenad Tonfisk eller Makrellstørje, som länge varit försvunnen från Skagerrak men som hade visat tecken på att komma tillbaka.  

Les mer ›

Temaer: Blåfenad tonfisk, Makrellstørje, Fiske, Märkningsarbete tonfisk, Fiskekvoter

Den Blåfenade tonfisken är tillbaka!

Av Ingela Skärström 29. desember 2020

Foto: Jonas Nordigårds

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Blåfenad tonfisk, Makrellstørje, Fiske, Märkningsarbete tonfisk, Fiskekvoter

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen