<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Arbetet i full gång med mulighetskartlegging

Av Julia Sandberg 8. april 2020

Förra året gick kustkommunerna Halden, Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, “Nye Moss” og Råde ihop med Viken fylkeskomunne och beställde en «mulighetskartlegging» för kustbaserade näringar. Det är NIVA (Norsk institutt for vannforskning) som tillsammans med Havforskningsinstituttet (HI) tar fram denna kunnskapssammanställning och är arbetet i full gång!

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Marina företag, Havsplanering, vattenbruk

Janne Buhaug, Viken Fylkeskommune  sammanfattar Partnerskapsforum 2020

Av Cajsa-Malin Sandblom 13. februar 2020

Partnerskapforum 2020_1

 

Les mer ›

Temaer: Ostron, Østers, Stillahavsostron, Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Alger, Tång & Tare, Marina företag, Havsplanering

Sveriges första havsplaner

Av Julia Sandberg 29. januar 2020

Illustration: Havs- och Vattenmyndigheten

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Havsplanering

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen