<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Satser på sterk vekst med bærekraftig krabbefiske

Av Bjørn Horten 22. september 2021

Strategien er en varsom forvaltning av ressursene i fjorden, når Hvaler-Krabbe leverer lokale produkter til restauranter, spesialforretninger og dagligvare. Gründer og fisker Knut Aage Gundersen har konkrete planer for hvordan omsetningen skal femdobles de neste årene.

Les mer ›

Temaer: Krabber, Bærekraftig, Østfoldkysten, Hvaler, Innovasjon

Utgårdskilen: Utfordret fiskerinæring med solide ringvirkninger

Av Bjørn Horten 8. september 2021

Utgårdskilen i Hvaler er en liten næringsklynge i stadig utvikling, med fiskeriutdanning som siste tilskudd. Matressursene i Oslofjorden og Skagerrak gir virksomhetene her grunnlag for en verdiskaping på rundt 300 millioner kroner.

Les mer ›

Temaer: Bærekraftig, Bedrifter, Innovation, Østfoldkysten, Hvaler, Fiske

Rapport Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold

Av Bjørn Horten 2. juli 2020

En rekke utredninger og strategidokumenter, både på internasjonalt og nasjonalt nivå, peker på at det er et stort potensial for økt vekst og verdiskaping knyttet til marine næringer. Viken fylkeskommune og kommunene langs Østfoldkysten har derfor ønsket å utrede hvilke muligheter som finnes for utvikling av kystbaserte næringer fra Moss i nord til Halden i sør.

Les mer ›

Temaer: Marint Grenseforum Skagerrak, Mulighetskartlegging, Østfoldkysten, Halden, Sarpsborg, Moss, Fredrikstad, Hvaler, Råde

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen