<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Nye sjømatbedrifter vokser frem i Skagerrak. Les mer i nytt digitalt magasin!

Av Julia Sandberg 8. desember 2021

Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak lanserer nå et digitalt magasin med fokus på blå næringsutvikling i Skagerrak.

I grenseområdet mellom Sverige og Norge ligger Skagerrak, et havområde med et unikt marint miljø, med høye naturverdier og marine nasjonalparker på begge sider av grensen. Den marine næringsutviklingen er i startfasen, men det finnes et stort potensiale for utvikling av flere bedrifter som på ulike sett utnytter havet og dets ressurser på et bærekraftig sett. Det er dette prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak jobber for, og resultatene til nå er veldig gode.  

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Bærekraftig, Marina företag, Tang og Tare, Makroalger, Marina varumärken

Konferens med Skagerraks muligheter i fokus

Av Julia Sandberg 28. september 2020

Vi inviterer til Skagerrak konferansen 29.oktober 2020 - en internasjonal HYBRIDKONFERANSE med mulighet til å følge konferansen DIGITALT eller fysisk tilstede i en HUB.

Les mer ›

Temaer: Scary Seafood, Marint Grenseforum Skagerrak, Marina företag, Innovation

Rapport Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold

Av Bjørn Horten 2. juli 2020

En rekke utredninger og strategidokumenter, både på internasjonalt og nasjonalt nivå, peker på at det er et stort potensial for økt vekst og verdiskaping knyttet til marine næringer. Viken fylkeskommune og kommunene langs Østfoldkysten har derfor ønsket å utrede hvilke muligheter som finnes for utvikling av kystbaserte næringer fra Moss i nord til Halden i sør.

Les mer ›

Temaer: Marint Grenseforum Skagerrak, Mulighetskartlegging, Østfoldkysten, Halden, Sarpsborg, Moss, Fredrikstad, Hvaler, Råde

De bästa skaldjuren finns hos oss!

Av Cajsa-Malin Sandblom 21. februar 2020

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Hållbar, Bærekraftig

Regeringen vill se ökad vattenbruksproduktion

Av Cajsa-Malin Sandblom 20. februar 2020

Marint Gränsforum Skagerrak arbetar för gränsregional marin näringslivsutveckling. Vattenbruksutveckling är en viktig del av detta och vi ser att regeringens tydliga satsning på en ökad vattenbruksproduktion positivt. Nedan är ett pressmeddelande från jordbruksministern.


Urklipp ur från regeringskansliet/ pressmeddelande /näringsdepartementet  

Livsmedel och resurser som kommer från hav och sjöar har förutsättningar att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Merparten av den fisk som vi svenskar idag äter är importerad. En produktionsökning inom vattenbruket kan öka självförsörjningsgraden av dessa livsmedel och minska sårbarheten i livsmedelskedjan. Regeringen har genom livsmedelsstrategin därför beslutat att satsa 7 miljoner kronor årligen 2020-2025 för att skapa förutsättningar för en ökad vattenbruksproduktion och en attraktiv framtidsbransch.

Sverige ska ha en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Regeringen ser vattenbruket som en framtidsbransch som både bidrar till jobb och tillväxt i hela landet, att nationella miljömål nås och att vi får förbättrad tillgång till fisk och skaldjur.

– Det är viktigt att regelverk kring vattenbruk skapar incitament till både ökad livsmedelsproduktion och miljöhänsyn. Regeringen ser därför fram emot Jordbruksverkets rapport på detta område senare i vår. Vi kan då ta nästa steg och göra det lättare att bedriva vattenbruk i framtiden samtidigt som vi påskyndar att våra miljömål nås, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Med teknikutveckling och innovation, exempelvis vattenbruk på land, kan produktionen av fisk och andra produkter komma närmare konsumenterna. Odlad fisk är dessutom effektiv i fråga om matproduktion, vilket innebär ett relativt mindre ekologiskt fotavtryck från produktionen.

Teknikutvecklingen kan därutöver ge ökade möjligheter för vattenbruksföretag att utveckla sina verksamheter. Innovativ vattenbruksproduktion är en del av den växande bioekonomin och kan exempelvis möjliggöra ökat utbud av nya arter för konsumenter och bistå med värdefulla komponenter till tillverkningsindustrier inom bland annat hälsokost, läkemedel och solpaneler.

 

För mer information och fullständigt uttalande av Jordbruksminister Jennie Nilsson  

 

 

Les mer ›

Temaer: Marint Grenseforum Skagerrak, Marina företag, vattenbruk, Livsmedelsstrategin

Janne Buhaug, Viken Fylkeskommune  sammanfattar Partnerskapsforum 2020

Av Cajsa-Malin Sandblom 13. februar 2020

HubSpot Video

 

Les mer ›

Temaer: Ostron, Østers, Stillahavsostron, Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Alger, Tång & Tare, Marina företag, Havsplanering

Sveriges första havsplaner

Av Julia Sandberg 29. januar 2020

Illustration: Havs- och Vattenmyndigheten

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Havsplanering

Så kan havet återuppbyggas med tångodlingar

Av Cajsa-Malin Sandblom 17. januar 2020

Henrik Pavia, professor på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet pratar om tångodling i klimatets tjänst i SVT:s inlägg 

Se SVT:s nyhetsinslag här 

Les mer ›

Temaer: Marint Grenseforum Skagerrak, Alger, Tång & Tare, Hållbar, Bærekraftig, Marina företag

Policy Brief: The Pacific oyster – a new Nordic food resource and a basis for tourism

Av Cajsa-Malin Sandblom 7. januar 2020

Høsting av Stillehavsøsters

Les mer ›

Temaer: Stillehavsøsters, Stillahavsostron, Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak

Vi sammanfattar gränsregionalt planforum!

Av Cajsa-Malin Sandblom 18. desember 2019

HubSpot Video

 

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Gränsregionalt planforum

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen