Fremtiden for Skagerrak og Oslofjorden avhenger av at både vernetiltak og næringsutvikling bygger på riktig kunnskap om hvilke tiltak som faktisk virker. Det mener fylkesråd Johan Edvard Grimstad etter at det nå er etablert et formalisert politisk samarbeid mellom Norge og Sverige gjennom Politisk Forum Skagerrak.