— Med nyetablerte Politisk forum Skagerrak har vi fått en arena der næringsutviklingen på tvers av grensen mellom Norge og Sverige virkelig kan skyte fart, sier næringspolitiker Tone Elisabeth Berge Hansen i Vestfold og Telemark fylke. Hun har imidlertid en sterk advarsel å komme med.