Tjärnö på hösten mindre Foto Julia Sandberg

Under förra veckan publicerade Strömstads kommun en inspirerande nyhet om två elever från Strömstad gymnasium, som under sina studier vid de naturvetenskapliga programmet genomfört ett marint forskningsprojekt.

2016 slöts ett intentionsavtal mellan Strömstads kommun, Tanums kommun, Företagarna Tanum och Företagarna Strömstad samt Samförvaltningen i syfte att bättre ta vara på den resurs Göteborgs universitets verksamheter på Tjärnö marina laboratorium är för kommunerna och näringslivet. Detta samarbete syftar till den ömsesidiga nytta och potential som finns i att samarbeta, då det främjar både forskning och utveckling. Under åren har det bland annat genomförts företagsmässa på Tjärnö och flera UF-företag har använt marina råvaror för sitt företag och deltagit på mässan.

Genom avtalet finns det nu sedan några år tillbaka en marinbiologisk specialisering på det naturvetenskapliga programmet vid Strömstad gymnasiums. Denna specialisering möjliggör för elever att syssla med forskning under sin skoltid, och två elever har nu genom sitt forskningsprojekt hittat en metod för lokalisera en invasiv art genom vattenprover.

Då vi i projektet Marint Gränsforum Skagerrak anordnar förutom Företagsmässan, även en årlig forskarkonferens ser vi fram mot att hälsa fler elever välkomna till den konferensen.

Läs mer om det spännande projektarbetet på Strömstads kommuns hemsida - Till nyheten