Marina kolonilotte foto Susanne LiljenströmFoto: Susanne Liljenström

En marin kolonilott är en odlingsplattform i havet där man odlar och förvarar råvaror från havet, småskaligt och för hushållsbehov. Det kan jämföras med att ha ett växthus, en kryddträdgård eller ett potatisland. Men till skillnad från odling på land behövs det varken tillsättas näring eller vatten till odlingarna, i havet finns tillräckligt med näringsämnen i form av kväve och fosfor.

Idén och konceptet har hämtats med inspiration från Havhøst - en dansk sammanslutning av organisationer, skolor och enskilda personer som arbetar för att skapa hållbar utveckling genom koppling till havet. Havhøst har tillsammans med en arkitekt tagit fram Bølgemark som är en flytande visningsplattform, utformad för att kunna odla och undervisa på. Plattformen är inte bara en plats där arter kan växa, men även ett spännande besöksmål och en möjlighet för utbildning gentemot exempelvis skolelever, allmänheten och turister.

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak arbetar för att anlägga en marin kolonilott på både svensk och norsk sida i gränsregionen Västra Götaland och Viken. En kolonilott innebär en möjlighet att odla och skörda sin egen mat från havet, vilket projektet vill synliggöra. Trots att över 70 procent av jordens yta är täckt av vatten kommer endast ungefär fem till sex procent av matproduktionen i världen från havet. Här finns en stor outnyttjad potential!

IMG_9796_Louise_RobertssonIMG_9795_Louise_RobertssonFoto Julia
Foton: Svinesundskommittén 
 
På Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet pågår ett pilotprojekt med marina kolonilotter. Syftet är att ta fram en utformning av en kolonilott och testa olika redskap, undersöka vilka organismer som är lämpliga att förvara och odla samt sprida kunskap. Pilotanläggningen består av två bommar som kopplats till en befintlig brygga och mellan bommarna hänger rep med sockertång, band för att ostron och musslor ska sätta sig på och olika burar för att förvara exempelvis ostron och musslor.

- En förhoppning är att fler personer i framtiden kan få sina blå proteiner i form av räkor, musslor och alger från sin egen kolonilott i havet, berättar Maria Bodin som är projektsamordnare för pilotprojektet på Tjärnö marina laboratorium. Det är dock viktigt att poängtera att bara odla och förvara de arter som redan finns i närmiljön så att man inte introducerar nya arter för området. Detta behöver därmed undersökas på varje plats där en marin kolonilott placeras.

- Nästa steg är att göra odlingslotten publik i form av informationsskyltar och uppmana besökarna att vara delaktiga genom att dra i de olika linorna och korgarna för att se och lära, säger Maria Bodin.

För en introduktion till den marina kolonilotten på Tjärnö, se vår film nedan.