Stephen Andreasson

”Jag heter Stephen Andreasson och har arbetat med marina livsmedel i över tio år. Under dessa år har jag arbetat med allt från matlagning till paketering och nu mera med uppfödning av smolt.

2016 grundade jag West Coast Smolts AB som testar ett hållbart RAS -system (Recycled Aquaculture System). Vårt mål är att ha en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt, trots att vi arbetar utefter ett industriellt perspektiv. Intresset för verksamheten har stadigt ökat och både Leader Bohuskust och Gränsbygd samt Vinnova har valt att bevilja två av våra ansökningar om projektmedel och är därmed med och finansierar två av våra olika projekt.”

Vi importerar befruktade laxägg (laxrom) från Island, kläcker dessa och odlar upp till smolt. Smolt är laxyngel mellan 15-25 cm stora. Vi blir alltså första delen i näringskedjan vid laxodling på land i recirkulerande system, vikten kommer att läggas på ordet "Hållbart". Vi kommer att kunna garantera våra kunder en hållbart odlad smolt där rester från fiskgrossister, beredningsindustrins rens etc. kommer att utgöra grunden i det foder som används vid uppfödningen. Vi vill givetvis ta fram ett "livsmedel" som är lönsamt ur vårt perspektiv. Vi vill kunna växa, skapa nya gröna arbetstillfällen både för män och kvinnor samtidigt som vi tjänar pengar.

Företaget hyr in sig i befintliga lokaler i Kungshamn, där det redan förekommer testbäddar för lax- och algodling. Lokalerna är anpassade till olika former av marin livsmedelsindustri och är därmed perfekta för våra tester. Vi kommer att hålla fyra olika äggkläckningslinor öppna så att akademi och andra aktörer har en möjlighet att testa sina teorier i praktiken. En eller eventuellt två av linorna kommer att användas till kläckning av laxägg och de andra linorna kommer att lämnas tillgängliga för andra Grönsaker i växtnäring från laxodlingtyper av kläckning, detta för att nå ett så optimalt odlings resultat som möjligt.

Vi står för hållbar odling i symbios med andra produkter såsom alger, grönsaker mm.

Vi är med och finansierar projektet Marint Gränsforum Skagerrak därför att vi ser att de marina näringarna behöver stärkas och det finns mycket kunskap och erfarenhetsutbyte som kan göras i detta  gränsregionala projekt.

Se mer på,  www.smolts.se