marknadsföring_sticka_ut_tulpaner-1

Under hösten har Marint Gränsforum Skagerrak tillsammans med RISE (Research Institutes Sweden) arrangerat en serie digitala workshops för marina företag kring Skagerrak. Temat var varumärke och marknadsföring då detta har efterfrågats bland företag som projektet har kontakt med. Samtliga workshops genomfördes av Martin Hesselgren från RISE. Martin har en bakgrund som Civilekonom med inriktning marknadsföring och marknadsanalys. Han har cirka 15 års erfarenhet från livsmedelsindustrin och arbetar för närvarande som innovations- och företagsutvecklare på avdelningen Jordbruk och Livsmedel.

Vid tre tillfällen delade Martin med sig av sina erfarenheter och verktyg som kan användas bland företagen. Syftet var att skapa en ökad förståelse för hur man bygger upp och vårdar ett varumärke, och innehållet delades upp i tre olika block.

Vid första tillfället diskuterades varför man ska ha ett varumärke, hur viktig förståelse för konkurrensarenen är samt kund- och konsumentinsikt. Ett starkt varumärke gör det möjligt att tjäna mer pengar på sin verksamhet och det ökar också sannolikheten att bli vald i en konkurrenssituation. Det viktiga är att lyckas skapa unika och attraktiva egenskaper som kan ge särskiljning från konkurrenter och som är relevanta för kunder och konsumenter.

Den andra och tredje workshopen fokuserade på varumärkesplattform och kommunikationsplattformer, som är styrdokument med längre livslängd än andra planer som är mer kortlivade och föränderliga. En varumärkesplattform behövs för att hålla varumärket på rätt kurs och hjälper till att arbeta konsekvent med en produkts budskap. En sådan plattform utformas genom att formulera och beskriva ett varumärke utifrån olika aspekter.

Medvetenhet kring sin målgrupp är en viktig aspekt då denna påverkar hur ett varumärkes kommunikation ska utformas. Målgruppen påverkar även val av kanaler och medier för kommunikationen. En varumärkesplattforum består utöver kunskap om målgruppen även konkretisering av bland annat varumärkets vision och positionering. En kommunikationsplattform är en bas för ett varumärkes grafiska profil och beskriver hur uttrycket i kommunikationen ska se ut, exempelvis färgval, typsnitt med mera. För att forma ett varumärke ska man stå fast vid sin kommunikationsplattform under en längre tid.

Martin Hesselgren berörde även varumärkeskriser, att olika typer av kriser påverkar ett varumärke förr eller senare. Olika typer av analyser, SWAT eller PEST samt omvärldsanalys kan användas för att försöka förbereda sig för olika kriser generellt samt för sitt specifika varumärke.

Ett tiotal företag deltog i serien och den utvärdering som genomförts visar att deltagarna är nöjda över utbildningen bland annat i den inblick i olika tekniker och processer som den gav. Det är också uppskattat att nya marina branscher kan få denna typ av stöd.

Vi tar även med oss inspel och behov inför framtiden - bland annat att arbeten med fallstudier från branschen önskas samt kunskap om marknadsföring genom sociala medier.